Welcome to Nhà hàng Ái Huê - Phục vụ các món ăn Trung Hoa

Image

TÔM RANG BÁNH CUỐN

350,000 - 700,000 - 1,050,000 VND+

5
Liên hệ
Image

TÔM SAUCE MAYONNAISE TRÁI THƠM

300,000 - 600,000 - 900,000 VND+

5
Liên hệ
Image

TÔM SÚ RANG CƠM NẾP

480,000 - 960,000 - 1,440,000 VND+

5
Liên hệ
Image

TÔM SÚ MIẾN TAY CẦM

350,000 - 700,000 - 1,050,000 VND+

5
Liên hệ
Image

TÔM SAUCE TIÊU ĐEN

300,000 - 600,000 - 900,000 VND+

5
Liên hệ