Welcome to Nhà hàng Ái Huê - Phục vụ các món ăn Trung Hoa

Image

SƯỜN HEO HẤP TÀU XÌ

200,000 - 400,000 - 600,000 VND+

5
Liên hệ
Image

SƯỜN HEO HẤP XÍ MUỘI

200,000 - 400,000 - 600,000 VND+

5
Liên hệ
Image

SƯỜN HEO SAUCE CAM

200,000 - 400,000 - 600,000 VND+

5
Liên hệ
Image

SƯỜN HEO XÀO CHUA NGỌT

200,000 - 400,000 - 600,000 VND+

5
Liên hệ
Image

SƯỜN HEO KINH ĐÔ

200,000 - 400,000 - 600,000 VND+

5
Liên hệ