Welcome to Nhà hàng Ái Huê - Phục vụ các món ăn Trung Hoa

Image

HEO SỮA QUAY

Thời giá

5
Liên hệ
Image

VỊT QUAY BẮC KINH

Hai món : 650,000đ - Ba món : 750,000đ

5
Liên hệ
Image

HEO SỮA QUAY XÔI NẾP

Thời giá - Đặt trước

5
Liên hệ
Image

BỒ CÂU QUAY

Nguyên con : 180,000đ

5
Liên hệ
Image

GÀ QUAY DA GIÒN

Nửa con : 400,000đ+ - Nguyên con : 800,000đ+

5
Liên hệ
Image

XÁ XÍU MẬT ONG

250,000 - 500,000 - 750,000 VND+

5
Liên hệ