Welcome to Nhà hàng Ái Huê - Phục vụ các món ăn Trung Hoa

Image

HẢI SẢN NHẤT PHẨM TAY CẦM

400,000 - 800,000 - 1,200,000 VND+

5
Liên hệ
Image

CÀ TÍM CÁ MẶN TAY CẦM

120,000 - 250,000 - 350,000 VND+

5
Liên hệ
Image

ĐẬU HỦ THỊT GÀ CÁ MẶN TAY CẦM

150,000 - 300,000 - 450,000 VND+

5
Liên hệ
Image

GÀ TAM LY TAY CẦM

Nửa con : 350,000đ+ - Nửa con : 700,000đ+

5
Liên hệ
Image

MIẾN NẤM THẬP CẨM SAUCE XO TAY CẦM

150,000 - 300,000 - 450,000 VND+

5
Liên hệ