Welcome to Nhà hàng Ái Huê - Phục vụ các món ăn Trung Hoa

Image

TỔ CHIM XÀO HẠT ĐIỀU

150,000 - 300,000 - 450,000 VND+

5
Liên hệ
Image

HỒNG XÍU NẤM BẠCH LINH

150,000 - 300,000 - 450,000 VND+

5
Liên hệ
Image

HỒNG XÍU ĐẬU HỦ TRÚC SANH

150,000 - 300,000 - 450,000 VND+

5
Liên hệ
Image

MÌ XÀO LA HÁN

120,000 - 250,000 - 350,000 VND+

5
Liên hệ
Image

BỐN LOẠI RAU XÀO DẦU HÀO

120,000 - 250,000 - 350,000 VND+

5
Liên hệ
Image

TRÚC SANH NẤM KIM CHÂM

180,000 - 360,000 - 540,000 VND+

5
Liên hệ
Image

NẤM TƯƠI XÀO SAUCE ĐẶC BIỆT

150,000 - 300,000 - 450,000 VND+

5
Liên hệ
Image

MÌ UDON XÀO TAM TƠ

150,000 - 300,000 - 450,000 VND+

5
Liên hệ
Image

ĐẬU HỦ A DĨ

Một phần : 50,000 VND

5
Liên hệ
Image

SOUP TAM TƠ NẤM TUYẾT

Một phần : 50,000 VND

5
Liên hệ
Image

SOUP ĐẬU HỦ RONG BIỂN

Một phần : 50,000 VND

5
Liên hệ
Image

TÔM SAUCE MAYONNAISE

150,000 - 300,000 - 450,000 VND+

5
Liên hệ
Image

BÚN GẠO XÀO KIỂU SINGAPORE

150,000 - 300,000 - 450,000 VND+

5
Liên hệ
Image

CHẢ GIÒ HẢI SẢN

200,000 - 400,000 - 600,000 VND+

5
Liên hệ
Image

CƠM CHIÊN CHAY

120,000 - 250,000 - 350,000 VND+

5
Liên hệ