Welcome to Nhà hàng Ái Huê - Phục vụ các món ăn Trung Hoa

Image

CẢI RỔ XÀO DẦU HÀO

120,000 - 250,000 - 350,000 VND+

5
Liên hệ
Image

CẢI NGỌT HK SAUCE THƯỢNG CANH

120,000 - 250,000 - 350,000 VND+

5
Liên hệ
Image

BỐN LOẠI RAU SAUCE DẦU HÀO

120,000 - 250,000 - 350,000 VND+

5
Liên hệ
Image

NẤM KIM CHÂM DỒN TRÚC SANH

180,000 - 360,000 - 540,000 VND+

5
Liên hệ
Image

RAU CẢI SAUCE SÒ ĐIỆP KHÔ

200,000 - 400,000 - 600,000 VND+

5
Liên hệ