Welcome to Nhà hàng Ái Huê - Phục vụ các món ăn Trung Hoa

Image

BÀO NGƯ BABY TRÂN CHÂU

488,000 - 988,000 - 1,488,000 VND+

5
Liên hệ
Image

HỒNG XÍU BÀO NGƯ ÚC BÓNG CÁ TƯƠI

Nửa con : 850,000đ - Một con : 1,700,000đ

5
Liên hệ
Image

HỒNG XÍU BÓNG CÁ TƯƠI

1,000,000 - 2,000,000 - 3,000,000 VND+

5
Liên hệ
Image

ĐÔNG CÔ GÂN HEO ỐC BÀO NGƯ

230,000 - 450,000 - 680,000 VND+

5
Liên hệ
Image

HẢI SÂM RAU CẢI MĂNG BIỂN

500,000 - 1,000,000 - 1,500,000 VND+

5
Liên hệ