Welcome to Nhà hàng Ái Huê - Phục vụ các món ăn Trung Hoa

Image

THỊT BÒ XÀO GỪNG HÀNH

200,000 - 400,000 - 600,000 VND

5
Liên hệ
Image

THỊT NAI XÀO GỪNG NON

200,000 - 400,000 - 600,000 VND+

5
Liên hệ
Image

THỊT BÒ XÀO CẢI RỔ

200,000 - 400,000 - 600,000 VND+

5
Liên hệ
Image

THỊT NAI NẤM THẬP CẨM XÀO TƯƠNG XO

250,000 - 500,000 - 750,000 VND+

5
Liên hệ
Image

THỊT BÒ XÀO TƯƠNG XO

250,000 - 500,000 - 750,000 VND+

5
Liên hệ
Image

SƯỜN BÊ SAUCE TIÊU ĐEN

250,000 - 500,000 - 750,000 VND+

5
Liên hệ