Welcome to Nhà hàng Ái Huê - Phục vụ các món ăn Trung Hoa

Image

ĐẬU HỦ SAUCE SÒ ĐIỆP KHÔ

Một phần : 60,000 VND+

5
Liên hệ
Image

ĐẬU HỦ RANG MUỐI

100,000 - 200,000 - 300,000 VND+

5
Liên hệ
Image

ĐẬU HỦ TỨ XUYÊN

130,000 - 250,000 - 350,000 VND+

5
Liên hệ
Image

SÒ ĐIỆP TƯƠI DỒN ĐẬU HỦ HẤP

250,000 - 500,000 - 750,000 VND+

5
Liên hệ
Image

ĐẬU HỦ PÌ PÀ

130,000 - 250,000 - 350,000 VND+

5
Liên hệ