Welcome to Nhà hàng Ái Huê - Phục vụ các món ăn Trung Hoa

Image

CUA THỊT HẤP TƯƠNG MALAYSIA

Thời giá - Đặt trước

5
Liên hệ
Image

CUA LỘT KIM NGÂN

1,200,000 VND+

5
Liên hệ
Image

CUA LỘT RANG MUỐI TIÊU

400,000 - 800,000 - 1,200,000 VND+

5
Liên hệ
Image

CUA LỘT RANG TỎI ỚT

400,000 - 800,000 - 1,200,000 VND+

5
Liên hệ